1959-ben végezte el a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem kémia szakát. Azóta is az egyetemen dolgozik (1962: tanársegéd, 1964: előadótanár, 1973: professzor). 1966-ban doktorált Moszkvában, doktori értekezése a szervetlen polimerek és a szerves szilíciumvegyületek kémiája témakörében született. 1966 és 1968 között az Iowai Állami Egyetemen, 1971–1972-ben a Georgiai Egyetemen vett részt posztdoktori képzésben. Kutatási területei a főcsoportbeli elemek koordinációs és fémorganikus kémiája, szupramolekuláris fémorganikus kémia, szervetlen gyűrűk, biológiailag aktív fémvegyületek (beleértve a tumorgátló hatással rendelkező vegyületeket is), ezenkívül foglalkozott a szervetlen kémia nevezéktanával és az elnevezések rendszerezésével. 1992 és 1999 között a következő egyetemeken tanított vendégként: Georgiai Egyetem (Amerikai Egyesült Államok), Santiago de Compostela-i Egyetem (Spanyolország), Mexikói Autonóm Nemzeti Egyetem (Mexikó), São Carlos-i Szövetségi Egyetem (Brazília), Göttingeni Egyetem (Németország). Anyanyelvén kívül angolul, oroszul, franciául, spanyolul, valamennyire németül és magyarul beszél. 1990 és 1993 között a Babeș–Bolyai Tudományegyetem rektori tisztségét töltötte be. 1990-ben a Román Akadémia levelező tagjává, 1991-ben rendes tagjává, 2006-ban elnökévé választották. 1999-ben Kolozsvár díszpolgára lett. 2002-ben a Moldovai Akadémia, 2007-ben a Magyar Tudományos Akadémia választotta tiszteleti taggá.