Emil Isac

Apja, Aurel Isac ügyvéd a Memorandum-per védőjeként vált híressé, anyja, Eliza Roșescu tanítónő volt. Az evangélikus elemi iskola és a piarista gimnázium első öt osztályának elvégzése után középfokú tanulmányait a naszódi gimnáziumban fejezte be. A kolozsvári egyetemen jogi doktorátust szerzett. Az első világháború előtt versei főként a Luceafărulban, publicisztikái részben romániai baloldali lapokban jelentek meg. Ekkoriban marxistaként jellemezte magát és kapcsolatban állt a román szociáldemokráciával. 1918-ban küldöttként vett részt a gyulafehérvári gyűlésen. 1919-ben rövid ideig Románia berni nagykövetségének sajtóattaséja, majd 1920 és 1940 között az erdélyi és bánáti színházak felügyelője volt. Közben 1925 és 1931 között esztétikát tanított a kolozsvári egyetemen. Lakása (a róla elnevezett utca 23. számú házában) ma emlékmúzeum.

Ionel Haiduc

1959-ben végezte el a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem kémia szakát. Azóta is az egyetemen dolgozik (1962: tanársegéd, 1964: előadótanár, 1973: professzor). 1966-ban doktorált Moszkvában, doktori értekezése a szervetlen polimerek és a szerves szilíciumvegyületek kémiája témakörében született. 1966 és 1968 között az Iowai Állami Egyetemen, 1971–1972-ben a Georgiai Egyetemen vett részt posztdoktori képzésben. Kutatási területei a főcsoportbeli elemek koordinációs és fémorganikus kémiája, szupramolekuláris fémorganikus kémia, szervetlen gyűrűk, biológiailag aktív fémvegyületek (beleértve a tumorgátló hatással rendelkező vegyületeket is), ezenkívül foglalkozott a szervetlen kémia nevezéktanával és az elnevezések rendszerezésével. 1992 és 1999 között a következő egyetemeken tanított vendégként: Georgiai Egyetem (Amerikai Egyesült Államok), Santiago de Compostela-i Egyetem (Spanyolország), Mexikói Autonóm Nemzeti Egyetem (Mexikó), São Carlos-i Szövetségi Egyetem (Brazília), Göttingeni Egyetem (Németország). Anyanyelvén kívül angolul, oroszul, franciául, spanyolul, valamennyire németül és magyarul beszél. 1990 és 1993 között a Babeș–Bolyai Tudományegyetem rektori tisztségét töltötte be. 1990-ben a Román Akadémia levelező tagjává, 1991-ben rendes tagjává, 2006-ban elnökévé választották. 1999-ben Kolozsvár díszpolgára lett. 2002-ben a Moldovai Akadémia, 2007-ben a Magyar Tudományos Akadémia választotta tiszteleti taggá.