Gondviselés Segélyszervezet

Az Erdélyi Unitárius Egyház segélyszervezetének küldetése: a szükségben és bajban levők segítése, s ezáltal az egyház ember- és közösségszolgáló hivatásának kiteljesítése.

Mercurius Info Tour

A Mercurius Info Tour utazási iroda tagjai – lelkes, Erdélyben élő, fiatal magyar értelmiségiek, akik felsőfokú végzettséggel és nagyon sok terepgyakorlattal rendelkeznek a turizmus terén.